Obavještenje za sve klubove
22.08.2019

Obavještavamo vas da je potrebno da za nastupajuću sezonu 2019/2020 izvršite prijave ekipa, koje će nastupiti u takmičenjima koja organizuje Košarkaški savez Crne Gore:

-          I A MCKL (do 20. 09. 2019.)

-          I A ŽCKL (do 20. 09. 2019.)

-          I B MCKL (do 20. 09. 2019.)

Mlađe kategorije (do 15. 09. 2019.)

-          Juniori/ke 2001/2002. godište

-          Kadeti/kinje 2004/2005. godište

-          Pioniri/ke 2006/2007. godište

-          Mlađi pioniri/ke 2008/2009. godište

Kao i za Mini basket u sljedećim godištima:

-          2009. godište

-          2010. godište

-          2011. godište

Posebna napomena:

Za sve seniorske lige, obavezno je popuniti pristupnice , sa slikom, koje su dostupne na veb sajtu KSCG-a i elektronski ih dostaviti (u word formatu) na email adresu kscg@t-com.me .

Potpisane i pečatirane pristupnice (sa dvije slike) treba dostaviti na adresu KSCG, ul. 19. decembra br 13, Podgorica, ili lično.