Obavještenje za sudije sa "C" liste i nove sudije
31.12.2019

Kontrolni seminar za sudije sa "C" liste kao i polaganje za nove sudije održaće se u subotu 18.01.2020. u Podgorici.

Test fizičke spreme sa početkom u 10:30 održaće se u "Bemax areni". Nastavak seminara je u sportskoj dvorani Univerziteta Crne Gore.

Program rada:
10:30-11:30 prijavljivanje, test fizičke spreme 
11:50-13:00 uplata kotizacije, test pravila igre
13:15-14:15 zajednički ručak 
14:30-16:15 sastanak sa generalnim sekretarom KSCG, sudijskom komisijom, komesarima mlađih kategorija i kontrolorima suđenja u vezi svih takmičenja mlađih kategorija i dogovora za što kvalitetniji i uspješniji nastavak suđenja istih.
16:20 resultati seminara

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi:

- za sudije sa "C" liste 10 eura
- za nove sudije nema kotizacije

Sudijska komisija KSCG