Individualni treninzi dozvoljeni od srijede, 18. maja dozvoljeno i treniranje u grupama
05.05.2020

Nacionalno koordinaciono tijelo odlučilo je da kroz tri etape vrati sportska takmičenja.

Kako je saopšteno od 6. maja moći će da se koriste sportski objekti za treninge bez kontakta. Nakon toga će se uključiti i grupni treninzi, a ideja je da od početka juna mogu se nastaviti i takmičenja pred praznim tribinama.

„U skladu sa potrebama obnavljanja sportskih aktivnosti Institut za javno zdravlje Crne Gore je u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih izradio Privremene nacionalne smjernice koje regulišu uslove za obavljanje sportskih aktivnosti. U smjernicama je navedeno, među ostalim, da bavljenje sportskim aktivnostima ne smije ni na koji način ugroziti zdravlje pojedinca ili zajednice, da se sve odluke o ponovnom pokretanju sportskih aktivnosti moraju se donositi uz pažljivo pozivanje na Privremene smjernice i to tek nakon bliskih konsultacija nacionalnih sportskih saveza sa Institutom za javno zdravlje, Ministarstvom sporta i mladih i NKT-om, da su zdravstveni rizici povezani sa masovnim okupljanjima takvi da u doglednoj budućnosti treninzi i sva sportska takmičenja treba da budu organizovani bez gledalaca, sa minimalnim pomoćnim osobljem neophodnim za podršku održavanju treninga i takmičenja te da je odgovornost za poštovanje Privremenih smjernica na nacionalnim sportskim savezima, sportskim klubovima, sportskim društvima, sportistima, stručnim licima u sportskim organizacijama kao i menadžmentu sportskih objekata, u okvirima svojih nadležnosti.

U skladu sa navedenim od 6. maja se dozvoljavaju aktivnosti koje može da izvodi jedan sportista ili par gdje se između učesnika uvijek može održavati distanca od najmanje 2m. U ovoj fazi nema kontakta između sportista i / ili drugog osoblja, odnosno mogući su kondicioni treninzi, fizičke vježbe i sl. Na treningu može istovremeno biti najviše 8 - 10 osoba, a broj osoba koje se nalaze u prostoru u kojem se odvija trening ne smije preći 12.

Druga faza, koja bi trebalo da počne 18. maja podrazumijeva, pored navedenog u prvoj fazi, i aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom koje se mogu izvoditi u grupama s tim što se napominje da za veće timske sportove u obzir treba uzeti i mogućnost razdvajanja tima u manje grupe tokom treninga, kada je to moguće. 

U trećoj fazi, koja bi trebalo da počne 1. juna dozvoljava se organizovanje takmičenja, turnira i mečeva, ali bez prisustva publike,“ saopšteno je iz NKT-

Kako je navedeo ministar sporta i mladih Nikola Janović na konferenciji za novinare sprovođenje druge i treće faze zavisiće od aktuelne epidemiološke situacije u zemlji.