Obavještenje za sudije 
13.10.2020

Popravni dio predsezonskog seminara, kao i polaganje za nove sudije, održaće se 25.10.2020. u Podgorici.

Seminar će biti organizovan u BEMAX areni, sa početkom u 11 časova.

Ljekarsko uvjerenje je obavezno za one sudije koje se prvi put pojavljuju na seminaru ove takmičarske sezone, jer se fizički test bez istog NE MOŽE obaviti.

Kotizacija za sudije sa "A", "B" i "C" liste je nepromijenjena. Za nove sudije nema kotizacije.

Sudijska komisija KSCG