Smjernice za organizaciju utakmica tokom pandemije Covid-19
15.10.2020

U skladu sa odlukom Upravnog odbora KSCG i Direktorijuma I A MCKL, obavještavamo sve klubove o mjerama koje klubovi moraju preduzeti kako bi se moglo nesmetano odvijati takmičenje u I A MCKL.

Svi klubovi moraju svakodnevno dostavljati izvještaj o temperaturama igrača na mail kscg@t-com.me.

Domaćin utakmice mora staviti na raspolaganje beskontaktni toplomjer dobijen od strane KSCG, kako bi delegat utakmice mogao da izmjeri temperature svih igrača, pomoćnih sudija i sudija. Igračima se temperatura mjeri u svlačionici prije početka zagrijavanja (gornja granica 37.2).

Sva službena lica na utakmici (članovi stručnog štaba, pomoćne sudije, kamermani itd) moraju nositi zaštitne maske.

Domaćin utakmice mora se pobrinuti da u sali ima dovoljno dezinfekcionih sredstava za sve učesnike utakmice.

Gostujuća ekipa je obavezna da ponese beskontaktni toplomjer dobijen od strane KSCG.

Utakmice se, za sada, igraju bez prisustva publike, a dozvoljeno je da najviše po 10 predstavnika kluba bude na tribinama (sa akreditacijama izdatim od strane kluba).

Nepridržavanje navedenih odredbi biće sankcionisano.