Obavještenje za sudije 
25.12.2020

Kontrolni seminar za sudije sa "C" liste, kao i polaganje za nove sudije, održaće se 16.01.2021. u Podgorici.

Seminar će biti organizovan u sportskoj dvorani Univerziteta Crne Gore sa početkom u 10:30h.

Kontrolni seminar za sudije sa "A", međuliste, "B" liste, bez FIBA sudija za koje će termin seminara naknadno biti određen, održaće se 17.01.2021. u Podgorici, sportska dvorana Univerziteta Crne Gore sa početkom u 10:30h.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi:

-za "A" listu sudija 30 eura
-za međulistu sudija 25 eura
-za "B" listu sudija  20 eura
-za "C" listu sudija  10 eura
-za nove sudije nema kotizacije.

Sudijska komisija KSCG