Program rada sudijskog seminara
15.01.2021

Kontrolni seminar za sudije sa „A“, međuliste i „B“ liste održaće se u nedjelju 17.01.2021.god. u Podgorici u dvorani Univerziteta Crne Gore sa početkom u 10:30.

Nedjelja 17.01.2021.god. 

Program rada seminara:

10:35-11:40 prijavljivanje, test fizičke spreme
11:45-13:00 uplata kotizacije, test pravila igre
13:00-14:00 zajednički ručak
14:00-15:30 sastanak sa generalnim sekretarom KSCG, komesarom muških i ženskih liga, sudijskom komisijom, komesarima mlađih kategorija i kontrolorima suđenja u vezi dosadašnjeg dijela sezone i preporukama za nastavak takmičenja
15:40 rezultati seminara.

Podsjećamo sve koji će biti prisutni na seminaru da su u obavezi da se pridržavaju svih mjera predviđenih za novonastalu situaciju pandemije virusa COVID-19.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi:
-za sudije sa „A“ liste 30eura
-za sudije sa međuliste 25 eura
-za sudije sa „B“ liste 20 eura

Sudijska komisija KSCG