Obavještenje za sudije
29.01.2021

Popravni dio kontrolnog seminara za sudije se "A","B" i "C" liste, kao i polaganje za nove sudije, održaće se 14.02.2021. u Podgorici, sportska dvorana Univerziteta Crne Gore sa početkom u 11 časova.

Kotizacija za sudije (ž/m) sa "A","B" i "C" liste ostaje ista.

Za nove sudije nema kotizacije. 

 

Sudijska komisija KSCG