Obavještenje za sudije 
08.02.2021

Popravni dio kontrolnog seminara za sudije se "A","B" i "C" liste, kao i polaganje za nove sudije, održaće se 14.02.2021.

Seminar će biti organizovan u Podgorici, sportska dvorana Univerziteta Crne Gore sa početkom u 10 sati.

Kotizacija za sudije (ž/m) sa "A","B" i "C" liste je nepromijenjena.

Za nove sudije nema kotizacije

Sudijska komisija KSCG