Komisije
 

KOMISIJE PREDSJEDNIŠTVA KSCG
 

Komesar svih muških liga:
Miomir M. Mugoša
e-mail komesara:  miomir.mugosa@tax.gov.me

Komesar ženske lige:
Igor Popović 

Komesari Lige mladih:
1. Radovan Mirović
2. Mirjana Sekulić
3. Maja Milutinović


Takmičarska komisija:
1. Igor Popović 
2. Ranko Bojanić 
3. Andro Drecun 


Registraciona komisija:
1. Milorad Matijašević 
2. Vladimir Vujović 
3. Miomir M. Mugoša
 

Disciplinska komisija:
1. Zoran Piperović  
2. Svetislav Bakić 
3. Zoran Vujičić 


Arbitraža KSCG:
1. Božidar Vukčević, predsjednik
2. Vladimir Šušović 
3. Mitar Mugoša 
4. Draško Đukanović
5. Petar Đukanović
6. Dušan Lukšić
7. Zoran Kuzmanović

 
Sudijska komisija:
1. Veselin Begović 
2. Cvetko Popović 
3. Ranko Šćepanović 


Nacionalni instruktor FIBA -e:
Zoran Šutulović 

Tehnički sekretar Sudijske komisije:
Karolina Radinović

NADZORNI ODBOR
 

Predsjednik nadzornog odbora
Milorad Katnić

Članovi nadzornog odbora
Dragan Nikić
Andro Drecun