Obavještenje za FIBA sudije
14.09.2021

Seminar za FIBA sudije održaće se 24.09.2021. u Podgorici, u dvorani "Bemax arena" sa početkom u 12 sati. Obaviće se test fizičke spreme i test poznavanja pravila igre.

Sudije su obavezne da donesu ljekarsko uvjerenje jer u suprotnom neće moći da rade test fizičke spreme.

Kotizacija za seminar iznosi 70 eura.

Predsjednik Sudijske komisije KSCG,
FIBA instruktor,
Zoran Šutulović