Sudijski seminar 29. januara
21.01.2022

Sudijski seminar će se održati 29.01.2022. u hotelu "Voco", za sve sudije: A LISTA, B LISTA, C LISTA, kao I za nove sudije.

PROGRAM RADA

9,30 – 10 h         dolazak i prijava
10 – 11 h            test fizičke spreme
11,15- 12 h         test pravila igre
12,15 – 13 h       razgovor i priprema za nastavak sezone - Zoran Šutulović
13,15 – 14 h       ručak
14,30 – 15 30h   razgovor trener - sudija
15,45 – 16 30h   razgovor sa komesarima

KOTIZACIJA :

Međunarodne sudije   50 eura
A lista                          40 eura
B lista                          30 eura
C lista                          20 eura

Za međunarodne sudije seminar (test fizičke spreme kao i test pravila igre) održaće se u "BEMAX ARENI" sa početkom u 9h.

Prisustvo seminaru je OBAVEZNO!