Obavještenje svim košarkaškim klubovima
07.09.2018

Obavještavamo vas da je potrebno da za nastupajuću sezonu 2018/2019 izvršite prijave ekipa.

Ekipe je potrebno prijaviti od 10. do 15. 09. 2018. godine, za sva takmičenja koja organizuje Košarkaški savez Crne Gore:

-          I A MCKL

-          I A ŽCKL

-          I B MCKL

Mlađe kategorije:

-          Juniori/ke 2001. godište (2000. godište)

-          Kadeti/kinje 2003. godište

-          Pioniri/ke 2005. godište

-          Mlađi pioniri/ke 2007 godište

Kao i za Mini basket u sljedećim godištima:

-          2008. godište

-          2009. godište

-          2010. godište

U vezi U19 Prve juniorske lige, nadležni organi u okviru KSCG donijeće odgovarajuće odluke.

Posebna napomena:

Za sve seniorske lige, obavezno je popuniti nove pristupnice , sa slikom, koje će biti dostupne na web site KSCG i elektronski ih dostaviti (u word formatu) na email adresu kscg@t-com.me , kao i cgstatistika@gmail.com .

Potpisane i pečatirane pristupnice (sa dvije slike) treba dostaviti na adresu KSCG, ul. 19. decembra br 13, Podgorica, ili lično.

Pristupnicu preuzeti ovdje.