Obavještenje za sudije
05.09.2018

Obavezni seminar pred takmičarsku sezonu 2018/19 održaće se u Podgorici u Univerzitetskoj sali.

Sudije sa "A", "Međuliste" i "B" liste okupiće se 29.09.2018, dok je za 30.09.2018. zakazan seminar za sudije sa "C" liste i nove sudije.

Da bi se neki sudija našao na odgovarajućoj listi pored testa iz pravila igre i testa fizičke spreme moraće obavezno da ispuni i uslov težine.

Apelujemo na sve sudije da vrijeme do seminara maksimalno iskoriste za pripreme i potpuno spremni dođu na seminar. 

Sudijska komisija KSCG