Igrači sa akademskih institucija - Dobijanje ispisnice i izjave
20.09.2018

Za registraciju igrača za koje je potreban LOC od USA Basketball – prije svega sa USA University, potrebno je odraditi sljedeće, prije donošenja dokumentacije u KSCG.

I Aplicirati za USA LoC kod USA Basketball, ISKLJUČIVO online na http://usab.site-ym.com/event/loc

1. da SAM IGRAČ popuni lične podatke;

2. ko ga zastupa - FIBA Agent, broj FIBA Licence

3. igračka karijera u USA / i prethodna košarkaška karijera u matičnoj zemlji/

4. skenirani pasoš igrača i Request for LOC, koji dobijate od KSCG, i postavljate ga u aplikaciji

5. uplata za LOC putem bančinog transfera:

- USA državljani – Regularna taksa je 150 $, i LOC stiže za 3 dana, ima i za 200$ za 2 dana, kao i hitno apliciranje – 1 dan 250$. U aplikaciji „promotion code“ treba da unesu wire2016 za PLAĆANJE takse! Ovo ide uz SD -2.

- Državljani drugih zemalja – NE PLAĆAJU, već u aplikaciji „promotion code“ treba da unesu international2016 za neplaćanje takse. Za njih se traži i LOC iz matične zemlje

- za CRNOGORCE naravno NE! Ovo ide uz SD -1.

II Potpisati Izjave (Self declaration SD-1 ili SD-2):

a) Self declaration SD-1 - oni državljani USA (u vrlo rijetkim slučajevima) i igrači iz ostalih država, za koje se traže dva LOC-a, tj. iz nacionalne federacije pod FIBA gdje su bili prije odlaska na koledž + USA LOC

b) Self declaration SD-2 - državljani USA, KANADE, AUSTRALIJE, NOVOG ZELANDA...

Onda kada budete završili onlajn aplikaciju za USA LOC, izvršili uplatu iznosa za LOC, dokaz o uplati (kopiju swifta) možete poslati na nena.kscg@t-com.me kako bismo mogli da ga proslijedimo ka USA Basketball), ispunili SD-1 ili SD-2 obrazac, te nakon potpisivanja istog dokumenta od strane igrača, predajte ga na ovjeru (potpis nadležne osobe/pečat nacionalne federacije) u KSCG, te na dalju obradu.

Self declaration 1 dokument možete preuzeti OVDJE.

Self declaration 2 dokument možete preuzeti OVDJE.

Zbog lakšeg snalaženja prevedena dokumenta:

Self declaration 1 dokument sa prevodom možete preuzeti OVDJE.

Self declaration 2 dokument sa prevodom možete preuzeti OVDJE.

USA Basketball PROCES APLICIRANJA za USA LoC DETALJNA UPUTSTVA.

 INSTRUKCIJE ZA UPLATU PREKO BANKE.

OPCIJE UPLATA I POMOĆ ZA POPUNJAVANJE ZAHTJEVA.