Kontrolni seminar za sudije sa "A", međuliste i "B" liste
19.12.2018

Kontrolni seminar za sudije sa "A", međuliste i "B" liste, bez FIBA sudija za koje će termin naknadno biti određen, održaće se u subotu 12.01.2019. u Podgorici, dvorana Univerziteta Crne Gore sa početkom u 10:50h.

Program rada semimara:
11:00-12:00 test fizičke spreme
12:00-13:00 uplata kotizacije, test pravila igre
13:00-14:00 zajednički ručak
14:00-16:00 sastanak sa generalnim sekretarom KSCG, komesarom muških i ženskih liga, sudijskom komisijom, komesarima mlađih kategorija i kontrolorima suđenja u vezi dosadašnjeg dijela sezone i preporukama za nastavak sezone.
16:00 rezultati seminara.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi:
-"A" lista sudija - 30 eura
- Međulista sudija - 25 eura
-"B" lista sudija - 20 eura.

Sudijska komisija KSCG