Kontrolni seminar za sudije sa "C" liste i nove sudije
19.12.2018

Kontrolni seminar za sudije sa "C" liste, kao i za nove sudije održaće se u nedjelju 13.01.2019. u Podgorici,  dvrorana Univerziteta Crne Gore sa početkom u 10:50h.

Program rada semimara:
11:00-12:00 test fizičke spreme
12:00-13:00 uplata kotizacije, test pravila igre
13:00-14:00 zajednički ručak
14:00-16:00 sastanak sa generalnim sekretarom KSCG, sudijskom komisijom, komesarima mlađih kategorija i kontrolorima suđenja u vezi sa svim takmičenjima mlađih kategorija i dogovora za što kvalitetniji i uspješniji nastavak suđenja istih
16:00 rezultati seminara.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi:
-"C" lista sudija - 10 eura
- za nove sudije nema kotizacije.

   Sudijska komisija KSCG