Obavjestenje za sudije
24.01.2019

Popravni dio kontrolnog seminara za sudije sa "A", "B" i "C" liste, kao i polaganje za nove sudije, održaće se 07.02.2019. u Podgorici, O.Š."Vladimir Nazor" sa početkom u 12:30.

Kotizacija za sudije) sa "A", "B" i "C" liste je ista kao i dosada.

Za nove sudije nema kotizacije.

Sudijska komisija KSCG