Konkurs za organizaciju polufinalnih i finalnih turnira (M)
11.04.2019

Košarkaški savez Crne Gore obavještava sve klubove o terminima polufinalnih i finalnih turnira mlađih muških kategorija i istovremeno raspisuje konkurs za organizaciju istih.Kalendar takmičenja.

Kategorija       polufinale                              finale
Mlađi pioniri    10.,11. i 12.05.'19.                 17,18.05.'19.
Pioniri             24.,25. i 26.05.'19.                31.05. i 01.06.'19.

Juniori  – turnir za popunu I Juniorske lige     10.,11. i 12.05.'19.

Konkurs :

- sala po propozicijama za I B MCKL
- obezbijeđen smještaj za službena lica (maksimum 8 osoba)
- obezbijeđen zapisnički sto
- najpovoljniji smještaj za ekipe
- domaćini finalnih turnira su obavezni da organizuju svečano otvaranje turnira sa intoniranjem državne himne
- domaćini polufinalnih i finalnih turnira obavezan je da obezbijedi ljekara

Ekipe učesnice , kotizacijom, ravnopravno podmiruju troškove službenih lica (takse i prevoz).

Takse službenih lica su :

- za polufinalne turnire : sudije 15 , delegat 10 i pomoćne sudije po 2,5 €
- za finalne turnire : sudije 20 , delegat 15 i pomoćne sudije 3 €

Konkurs je otvoren : 

Za   polufinalne   turnire     mlađih   pionira   do   22.04.2019;   za pionire do 06.05.2019.

Za finalne turnire: mlađi pioniri do 13.05.2019., za pionire do 27.05.2019., za juniore do 06.05.2019.

Košarkaški savez Crne Gore