DANILOVGRAD, Danilovgrad
Kontakt telefon :
Direktor kluba: Goran Radulović 069 / 033 - 118
e-mail: kkdanilovgrad@t-com.me