Obavještenje košarkaškim sudijama
01.04.2021

Obavještenje za sudije. 

Shodno prikupljenim informacijama od strane sudija i delegata, a u cilju vjerodostojnog sagledavanja činjenica koje mogu imati neželjene implikacije na ponašanje i rad sudija, koristimo ovu priliku da obavijestimo sudije sa svih lista koje su pod okriljem KSCG ili su odobrene za druge lige (međunarodne) o sledećem:

1. Zvanični organi Košarkaškog saveza Crne Gore jedini su odgovorni i nadležni za formiranje lista sudija za sve nivoe takmičenja  unutar i van KSCG na ligama koje zahtijevaju slanje lista sudija za iste.
2. Kontrole koje su odobrene od strane Košarkaškog saveza Crne Gore Udruženju košarkaških sudija Crne Gore su isključivo edukativnog karaktera, a u cilju promovisanja suđenja i sudija, naročito mladih, i trasiranja dobrog puta za napredovanje
3. Ocjene koje se pominju u izvještajima kontrolora - sudija Udruženja košarkaških sudija Crne Gore nisu odobrene od strane Košarkaškog saveza Crne Gore i kao takve ne mogu imati efekat kod zvaničnih organa Saveza, pa samim tim neće uticati na formiranje lista i napredovanje sudija.

I na kraju, kao dobronamjerna preporuka ali i nešto što se podrazumijeva i očekuje od naših sudija bez obzira koje lige sude, da podjednako cijene sve utakmice bez obzira na kvalitet, nivo i značaj, to jeste da posvećenost svakoj utakmici bude bezrezervna jer samo tada ćemo znati da je vaš doprinos bio maksimalan. 
Prisustvo utakmicama vaših kolega, kontrolora od strane UKSCG, ne smije i ne može da stvori bilo kakvu presiju kod vas ili da utiče na način da ne sudite na nivou koji se ocekuje od vas.

Dakle, da rezimiramo, kontorle koje radi Udruženje košarkaških sudija su isključivo edukativne i samo tako želimo da ih posmatrate.
Mi ćemo znati da cijenimo doprinos Udruženja ukoliko saradnja bude na dogovorenom nivou ali ne i ocjene jer nisu odobrene.

Sa željom da nastavimo u ritmu dobrih utakmica i dobrog suđenja, naročito jer se približava kraj takmičenja na svim nivoima, srdačno vas pozdravljamo.

PREDSJEDNIK KSCG

VESELIN BAROVIĆ