Komisije
 

KOMISIJE KSCG
 

Komesar svih muških liga:
Miomir M. Mugoša
e-mail komesara:  miomir.mugosa@tax.gov.me

Komesar ženske lige:
Mirjana Sekulić

Komesari Lige mladih:
1. Nataša Popović
2. Mirjana Sekulić
3. Maja Milutinović


Takmičarska komisija:
1. Igor Popović 
2. Ranko Bojanić 
3. Andro Drecun 


Registraciona komisija:
1. Milorad Matijašević 
2. Vladimir Vujović 
3. Miomir M. Mugoša
 

Disciplinska komisija:
1. Zoran Piperović  
2. Svetislav Bakić 
3. Zoran Vujičić 


Arbitraža KSCG:
1. Željko Vuković, predsjednik
2. Mitar Mugoša
3. Draško Đukanović
4. Damir Lekić
5. Srđan Radović
6. Bojana Franović
7.
Radoje Božović

 
Sudijska komisija:
1. Zoran Šutulović
2. Đuro Kićović
3. Dragan Kadić


Nacionalni instruktor FIBA -e:
Zoran Šutulović 

Tehnički sekretar Sudijske komisije:
Tihomir Vučinić

NADZORNI ODBOR
 

Predsjednik nadzornog odbora
Milorad Katnić

Članovi nadzornog odbora
Dragan Nikić
Andro Drecun