Obavještenje za sudije - seminar pred sezonu 2021/22
23.09.2021

Predsezonski seminar za sudije sa „A“, međuliste, „B“ i „C“ liste održaće se u subotu i nedjelju u Podgorici u hotelu „VOCO“ sa početkom u 9:30.

Program rada seminara za subotu 02.10.2021.:

09:30                   prijavljivanje, uplata kotizacija i predaja ljekarskih                                       uvjerenja

10:00-10:50       Kontrola šuta – Davorin Nakić (FIBA)

10:50-11:00       Pauza

11:00-11:45       Nesportska greška-kriterijum – Davorin Nakić (FIBA)

11:45-12:00       Pauza

12:00-12:50       Prekršaj koraka – Davorin Nakić (FIBA)

12:50-13:00       Pauza

13:00-13:45       Simuliranje faula – Davorin Nakić (FIBA)

13:45-14:00       Pauza

14:00-14:45       Timski rad – Davorin Nakić (FIBA)

15:00-16:00       Ručak

16:00-16:45       Tema: razgovor trener-sudija – Boško Radović,                                            selektor muške seniorske reprezentacije Crne Gore

16:45-17:00       Pauza

17:00-17:45       Priprema pred sezonu – psiholog Nikola Mijušković

17:45-18:00       Pauza

18:00-19:00       Test poznavanja pravila igre

19:00-20:00        sastanak sa generalnim sekretarom KSCG,                komesarom, komesarima mlađih kategorija.

 

 

Program rada seminara za nedjelju 03. 10. 2021. :

09:30-11:00       Test fizičke spreme

11:00-12:00       DVD situacije – Zoran Šutulović

12:00-12:30       Razgovor Sudijske komisije sa sudijama

 

Obavještavamo sudije koje žive van Podgorice, da je obezbijeđen smještaj na bazi jednog punog pansiona počev od 02. 10. 2021. (ručak) i završno sa 03. 10. 2021. (doručak).

 

Sudije koje ne donesu ljekarsko uvjerenje NEĆE MOĆI OBAVITI TEST FIZIČKE SPREME.

 

Podsjećamo sve koji će biti prisutni na seminaru da su u obavezi da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera u cilju zaštite od koronavirusa.

 

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi:

- za sudije sa „A“ liste           50 eura

- za sudije sa međuliste                   40 eura

- za sudije sa „B“ liste           35 eura

- za sudije sa „C“ liste           25 eura

- nove sudije ne plaćaju kotizaciju.

 

Sudijska komisija KSCG