KK PODGORICA
Telefon:
Verica Škara 069 224 814
e-mail: zkkbuducnostpodgorica@t-com.me