30 Nov 2021   18:30   PODGORICA   100

Sudije: Nikola Patković,Lazar Knežević,Tatjana Ćetković

Delegati: Bojana Vučinić

TIME SCORE TEAM ACTION
Q1 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Jumpball
Q1 09:39
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - 2 point shot missed
Q1 09:39
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Player In
Q1 09:39
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Player Out
Q1 09:39
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Defensive rebound
Q1 09:38
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 2 point shot missed
Q1 09:36
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Defensive rebound
Q1 09:29 3 : 0
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - 3 point shot made
Q1 09:28
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Assist
Q1 09:16
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Turnover
Q1 08:58 5 : 0
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - 2 point shot made
Q1 08:57
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Assist
Q1 08:34 5 : 2
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - 2 point shot made
Q1 08:29
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Assist
Q1 08:19
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - 2 point shot missed
Q1 08:18
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Offensive rebound
Q1 08:14
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - 2 point shot missed
Q1 08:13
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Defensive rebound
Q1 08:01 5 : 5
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 3 point shot made
Q1 07:48 7 : 5
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 2 point shot made
Q1 07:37
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Turnover
Q1 07:34
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Steal
Q1 07:17
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Turnover
Q1 07:00 9 : 5
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - 2 point shot made
Q1 06:59
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - Assist
Q1 06:43
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Turnover
Q1 06:42
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Steal
Q1 06:36
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Offensive rebound
Q1 06:36
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 2 point shot missed
Q1 06:34 11 : 5
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - 2 point shot made
Q1 06:17
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 0
Q1 06:17 12 : 5
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - Free throw made
Q1 06:17
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - Free throw missed
Q1 06:02 14 : 5
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 2 point shot made
Q1 05:43
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - 0
Q1 05:23
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - 3 point shot missed
Q1 05:22
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Defensive rebound
Q1 05:02
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - 3 point shot missed
Q1 05:02
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Defensive rebound
Q1 04:53 14 : 8
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 3 point shot made
Q1 04:34 17 : 8
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - 3 point shot made
Q1 04:33
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Assist
Q1 04:26
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Turnover
Q1 04:18
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 2 point shot missed
Q1 04:17
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - Offensive rebound
Q1 04:07
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - 3 point shot missed
Q1 04:06
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Offensive rebound
Q1 04:04 19 : 8
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - 2 point shot made
Q1 03:47
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - 2 point shot missed
Q1 03:46
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Defensive rebound
Q1 03:32
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - 2 point shot missed
Q1 03:30
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Defensive rebound
Q1 03:21
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - Player Out
Q1 03:21
ŽKK Primorje
32) Marija Djuranović - Player In
Q1 03:12
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - 3 point shot missed
Q1 03:11
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - Defensive rebound
Q1 03:06
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - Assist
Q1 03:06 21 : 8
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - 2 point shot made
Q1 02:42
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 3 point shot missed
Q1 02:41
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Defensive rebound
Q1 02:31
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - 2 point shot missed
Q1 02:31
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Defensive rebound
Q1 02:12
ŽKK Primorje
16) Andreja Jovović - Player In
Q1 02:12
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Turnover
Q1 02:12
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Player Out
Q1 01:55
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - 3 point shot missed
Q1 01:54
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Defensive rebound
Q1 01:38
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 2 point shot missed
Q1 01:37
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Defensive rebound
Q1 01:27
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - 3 point shot missed
Q1 01:26
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Defensive rebound
Q1 01:08
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Turnover
Q1 01:07
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - Steal
Q1 01:03
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - Turnover
Q1 00:47
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Defensive rebound
Q1 00:47
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 3 point shot missed
Q1 00:38
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 2 point shot missed
Q1 00:37
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Offensive rebound
Q1 00:34
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Turnover
Q1 00:33
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - 0
Q1 00:33
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Free throw missed
Q1 00:33
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Free throw missed
Q1 00:33
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Steal
Q1 00:22
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Player Out
Q1 00:22
ŽKK Primorje
32) Marija Djuranović - Turnover
Q1 00:22
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Player In
Q1 00:22
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 0
Q1 00:22
ŽKK Primorje
32) Marija Djuranović - 0
Q1 00:05 23 : 8
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - 2 point shot made
Q1 00:05
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Assist
Q2 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Player In
Q2 10:00
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Player Out
Q2 10:00
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Player In
Q2 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Player In
Q2 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - Player Out
Q2 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Player Out
Q2 10:00
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - Player In
Q2 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Player Out
Q2 10:00
ŽKK Primorje
32) Marija Djuranović - Player Out
Q2 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - Player Out
Q2 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Player Out
Q2 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Player In
Q2 10:00
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Player In
Q2 10:00
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Player Out
Q2 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Player In
Q2 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Player In
Q2 09:49
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - Turnover
Q2 09:48
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Steal
Q2 09:45
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Turnover
Q2 09:44
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Steal
Q2 09:19
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - 2 point shot missed
Q2 09:18
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Defensive rebound
Q2 09:05
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - 2 point shot missed
Q2 09:03
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Defensive rebound
Q2 08:45
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Turnover
Q2 08:44
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Steal
Q2 08:39 25 : 8
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - 2 point shot made
Q2 08:25
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Defensive rebound
Q2 08:25
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 2 point shot missed
Q2 08:21 27 : 8
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - 2 point shot made
Q2 07:58 27 : 11
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - 3 point shot made
Q2 07:57
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Assist
Q2 07:37
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Offensive rebound
Q2 07:37
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - 3 point shot missed
Q2 07:25
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - 3 point shot missed
Q2 07:24
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Offensive rebound
Q2 07:18
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Turnover
Q2 07:18
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Player In
Q2 07:18
ŽKK Primorje
16) Andreja Jovović - Player Out
Q2 07:12
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - 0
Q2 06:50
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - 3 point shot missed
Q2 06:37 30 : 11
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - 3 point shot made
Q2 06:36
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Assist
Q2 06:15
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - 3 point shot missed
Q2 06:15
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Offensive rebound
Q2 06:13 30 : 13
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 2 point shot made
Q2 05:58 32 : 13
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - 2 point shot made
Q2 05:43
ŽKK Budućnost Bemax
4) Bojana Radnjić - Shot blocked
Q2 05:43
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Block
Q2 05:36
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Player Out
Q2 05:36
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Assist
Q2 05:36
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Player In
Q2 05:36 34 : 13
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - 2 point shot made
Q2 05:30
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - Turnover
Q2 05:29
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Steal
Q2 05:26 36 : 13
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - 2 point shot made
Q2 05:24
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Assist
Q2 05:09
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Block
Q2 05:09
ŽKK Budućnost Bemax
18) Klaudija Baćović - Shot blocked
Q2 05:03 38 : 13
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - 2 point shot made
Q2 04:59
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Assist
Q2 04:37
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - 3 point shot missed
Q2 04:36
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Defensive rebound
Q2 04:30 40 : 13
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - 2 point shot made
Q2 04:29
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Assist
Q2 04:06
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Assist
Q2 04:06
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - Player In
Q2 04:06
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Defensive rebound
Q2 04:06
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - Free throw missed
Q2 04:06
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - Free throw missed
Q2 04:06
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - 0
Q2 04:06
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - Player In
Q2 04:06
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Player Out
Q2 04:06
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Player Out
Q2 03:50
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - 3 point shot missed
Q2 03:49
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Defensive rebound
Q2 03:43
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - Player Out
Q2 03:43
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Player In
Q2 03:28
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Turnover
Q2 03:24
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Steal
Q2 03:22
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - 2 point shot missed
Q2 03:17
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Offensive rebound
Q2 03:16
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Turnover
Q2 03:16
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Player Out
Q2 03:16
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Player In
Q2 03:12
ŽKK Primorje
13) Kristina Ilić - Player In
Q2 03:12
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Player Out
Q2 02:49
ŽKK Primorje
13) Kristina Ilić - Turnover
Q2 02:33
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Turnover
Q2 02:30
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Steal
Q2 02:27
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Turnover
Q2 02:26
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Steal
Q2 02:23 43 : 13
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - 3 point shot made
Q2 02:22
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Assist
Q2 02:21
ŽKK Primorje
9) Antonija Tripović - Player In
Q2 02:21
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Player In
Q2 02:21
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Player Out
Q2 02:21
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Player Out
Q2 02:21
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Player Out
Q2 02:21
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Player In
Q2 02:18
ŽKK Primorje
13) Kristina Ilić - Turnover
Q2 02:17
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - Steal
Q2 02:15 45 : 13
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - 2 point shot made
Q2 02:12
ŽKK Primorje
13) Kristina Ilić - Player Out
Q2 02:12
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Player In
Q2 02:02
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Turnover
Q2 02:01
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - Steal
Q2 01:47 47 : 13
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - 2 point shot made
Q2 01:47
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Assist
Q2 01:22
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - 0
Q2 01:22 47 : 14
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Free throw made
Q2 01:22 47 : 15
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Free throw made
Q2 01:03 49 : 15
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - 2 point shot made
Q2 01:02
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Assist
Q2 00:43
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Defensive rebound
Q2 00:43
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - 3 point shot missed
Q2 00:37
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - 2 point shot missed
Q2 00:36
ŽKK Primorje
9) Antonija Tripović - Defensive rebound
Q2 00:32
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - 0
Q2 00:29
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Turnover
Q2 00:27
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Steal
Q2 00:25 51 : 15
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - 2 point shot made
Q2 00:08 51 : 17
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 2 point shot made
Q3 10:00
ŽKK Primorje
9) Antonija Tripović - Player Out
Q3 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - Player Out
Q3 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Player In
Q3 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Player Out
Q3 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Player In
Q3 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Player Out
Q3 10:00
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Player In
Q3 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Player In
Q3 10:00
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - Player In
Q3 10:00
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Player Out
Q3 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Player Out
Q3 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - Player In
Q3 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Player In
Q3 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - Player Out
Q3 09:58 54 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 3 point shot made
Q3 09:58
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Assist
Q3 09:39
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Turnover
Q3 09:38
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Steal
Q3 09:33
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 2 point shot missed
Q3 09:32 55 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Free throw made
Q3 09:32 56 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Free throw made
Q3 09:32
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - 0
Q3 09:20
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Turnover
Q3 09:18
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Steal
Q3 09:16 58 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 2 point shot made
Q3 08:51
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - 3 point shot missed
Q3 08:51
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Defensive rebound
Q3 08:36
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - 3 point shot missed
Q3 08:35
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Defensive rebound
Q3 07:59
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - Turnover
Q3 07:59
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - 0
Q3 07:51
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Turnover
Q3 07:50
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Steal
Q3 07:32
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - 3 point shot missed
Q3 07:31
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Offensive rebound
Q3 07:23
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Turnover
Q3 07:02
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Turnover
Q3 07:00
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Steal
Q3 06:55
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - 2 point shot missed
Q3 06:54
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Offensive rebound
Q3 06:51 61 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 3 point shot made
Q3 06:51
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Assist
Q3 06:30
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - Turnover
Q3 06:29
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Steal
Q3 06:25 63 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - 2 point shot made
Q3 06:23
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Assist
Q3 06:06
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - 2 point shot missed
Q3 06:05
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Defensive rebound
Q3 06:02
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Player In
Q3 06:02
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Player Out
Q3 06:02
ŽKK Primorje
16) Andreja Jovović - Player In
Q3 06:02
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - Player Out
Q3 06:02
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Turnover
Q3 05:53 65 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 2 point shot made
Q3 05:52
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Assist
Q3 05:31
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - 0
Q3 05:21
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Turnover
Q3 05:21
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Steal
Q3 05:19 67 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 2 point shot made
Q3 05:02
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Turnover
Q3 05:01
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Steal
Q3 04:52 69 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - 2 point shot made
Q3 04:51
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Assist
Q3 04:37
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Block
Q3 04:37
ŽKK Budućnost Bemax
18) Klaudija Baćović - Shot blocked
Q3 04:34
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Turnover
Q3 04:33
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Steal
Q3 04:22
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Assist
Q3 04:22 71 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - 2 point shot made
Q3 04:08
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - Player In
Q3 04:08
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Player Out
Q3 04:08
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - Defensive rebound
Q3 04:08
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Player Out
Q3 04:08
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Offensive rebound
Q3 04:08
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - Player In
Q3 04:08
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Free throw missed
Q3 04:08
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 2 point shot missed
Q3 04:08
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - 0
Q3 04:08
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Free throw missed
Q3 04:08
ŽKK Primorje
9) Antonija Tripović - Player In
Q3 04:08
ŽKK Budućnost Bemax
25) Mina Djordjević - Player Out
Q3 03:50
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - 2 point shot missed
Q3 03:48
ŽKK Primorje
16) Andreja Jovović - Defensive rebound
Q3 03:38
ŽKK Primorje
9) Antonija Tripović - Turnover
Q3 03:37
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - Steal
Q3 03:34 73 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - 2 point shot made
Q3 03:33
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Player Out
Q3 03:33
ŽKK Primorje
11) Aleksandra Rečević - Player In
Q3 03:24
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 3 point shot missed
Q3 03:23
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Defensive rebound
Q3 03:22
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - 0
Q3 03:02
ŽKK Primorje
16) Andreja Jovović - 0
Q3 03:02
ŽKK Primorje
16) Andreja Jovović - Player Out
Q3 03:02
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Player In
Q3 02:57 75 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - 2 point shot made
Q3 02:56
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Assist
Q3 02:36
ŽKK Primorje
11) Aleksandra Rečević - 2 point shot missed
Q3 02:36
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - Defensive rebound
Q3 02:24
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - 3 point shot missed
Q3 02:21
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Defensive rebound
Q3 02:04
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - 2 point shot missed
Q3 02:04
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - Defensive rebound
Q3 01:55
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - Assist
Q3 01:55 78 : 17
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - 3 point shot made
Q3 01:33 78 : 19
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - 2 point shot made
Q3 01:09
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - 2 point shot missed
Q3 01:08
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Defensive rebound
Q3 01:02
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Turnover
Q3 01:01
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Steal
Q3 00:58 80 : 19
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 2 point shot made
Q3 00:43
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Free throw missed
Q3 00:43
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - Free throw missed
Q3 00:43
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - 0
Q3 00:38
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Defensive rebound
Q3 00:24
ŽKK Primorje
9) Antonija Tripović - Turnover
Q3 00:23
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Steal
Q3 00:13 83 : 19
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - 3 point shot made
Q3 00:12
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Assist
Q4 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - Player Out
Q4 10:00
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Player In
Q4 10:00
ŽKK Primorje
9) Antonija Tripović - Player Out
Q4 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
5) Zorana Radonjić - Player Out
Q4 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Player In
Q4 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - Player Out
Q4 10:00
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - Player In
Q4 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Player In
Q4 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Player In
Q4 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - Player In
Q4 10:00
ŽKK Primorje
11) Aleksandra Rečević - Player Out
Q4 10:00
ŽKK Primorje
14) Sanja Akšam - Player Out
Q4 10:00
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Player In
Q4 10:00
ŽKK Budućnost Bemax
11) Maja Bigović - Player Out
Q4 09:48
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Turnover
Q4 09:46
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Steal
Q4 09:33 86 : 19
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - 3 point shot made
Q4 09:31
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Assist
Q4 09:26
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Assist
Q4 09:10
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - 3 point shot missed
Q4 09:08
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Defensive rebound
Q4 08:55 88 : 19
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - 2 point shot made
Q4 08:31
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - 3 point shot missed
Q4 08:22
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - 3 point shot missed
Q4 08:21
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Defensive rebound
Q4 08:08
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - 2 point shot missed
Q4 08:07
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Defensive rebound
Q4 07:44
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - 3 point shot missed
Q4 07:43
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Defensive rebound
Q4 07:42
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Player In
Q4 07:42
ŽKK Budućnost Bemax
1) Anastasija Drobnjak - Player Out
Q4 07:23
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Assist
Q4 07:23
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - 0
Q4 07:23 90 : 19
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - 2 point shot made
Q4 07:02
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - 2 point shot missed
Q4 07:01
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Defensive rebound
Q4 06:50
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Turnover
Q4 06:49
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Steal
Q4 06:34
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 2 point shot missed
Q4 06:33
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Defensive rebound
Q4 06:23
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Free throw missed
Q4 06:23
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 0
Q4 06:23 91 : 19
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Free throw made
Q4 05:57
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 3 point shot missed
Q4 05:56
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Defensive rebound
Q4 05:52
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 0
Q4 05:36
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - 2 point shot missed
Q4 05:36
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Defensive rebound
Q4 05:18
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - 2 point shot missed
Q4 05:17
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Defensive rebound
Q4 05:07 93 : 19
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - 2 point shot made
Q4 05:06
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Assist
Q4 04:44
ŽKK Primorje
32) Marija Djuranović - Player In
Q4 04:44
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - Player In
Q4 04:44
ŽKK Primorje
15) Ivana Ječmenić - Player Out
Q4 04:44 93 : 20
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Free throw made
Q4 04:44 93 : 21
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Free throw made
Q4 04:44
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - 0
Q4 04:44
ŽKK Budućnost Bemax
24) Marija Leković - Player Out
Q4 04:25
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Turnover
Q4 04:23
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Steal
Q4 04:04
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - Player In
Q4 04:04
ŽKK Budućnost Bemax
19) Violeta Lazarević - Player Out
Q4 04:02 93 : 23
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 2 point shot made
Q4 03:54
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Offensive rebound
Q4 03:49
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - 3 point shot missed
Q4 03:48
ŽKK Primorje
32) Marija Djuranović - Defensive rebound
Q4 03:47
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - 0
Q4 03:44
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Turnover
Q4 03:43
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Steal
Q4 03:37
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - 2 point shot missed
Q4 03:36
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Defensive rebound
Q4 03:21
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - 2 point shot missed
Q4 03:19
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - Defensive rebound
Q4 03:15
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Steal
Q4 03:15
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - Turnover
Q4 03:03
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Player In
Q4 03:03
ŽKK Budućnost Bemax
15) Jovana Marković - Player Out
Q4 03:03
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - 0
Q4 03:03
ŽKK Primorje
8) Jelena Bulajić - Player Out
Q4 03:03
ŽKK Primorje
13) Kristina Ilić - Player In
Q4 03:01
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - 0
Q4 03:01
ŽKK Primorje
18) Klaudija Baćović - Player Out
Q4 03:01
ŽKK Primorje
10) Jelena Radosavljević - Player In
Q4 02:50
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - 2 point shot missed
Q4 02:49
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Defensive rebound
Q4 02:44 95 : 23
ŽKK Budućnost Bemax
21) Ksenija Šćepanović - 2 point shot made
Q4 02:44
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Assist
Q4 02:32
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Defensive rebound
Q4 02:32
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - 2 point shot missed
Q4 02:31
ŽKK Primorje
10) Jelena Radosavljević - 0
Q4 02:18 98 : 23
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - 3 point shot made
Q4 02:18
ŽKK Budućnost Bemax
10) Amra Bajrović - Assist
Q4 02:06
ŽKK Primorje
13) Kristina Ilić - Turnover
Q4 02:04
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - Steal
Q4 02:01
ŽKK Budućnost Bemax
2) Milena Bigović - Assist
Q4 02:01 100 : 23
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - 2 point shot made
Q4 01:44
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - 2 point shot missed
Q4 01:42
ŽKK Budućnost Bemax
14) Jovana Savković - Defensive rebound
Q4 01:30
ŽKK Budućnost Bemax
4) Nevena Vučković - 3 point shot missed
Q4 01:29
ŽKK Primorje
7) Andjela Krivokapić - Defensive rebound
Q4 01:06
ŽKK Primorje
4) Bojana Radnjić - 3 point shot missed